Achtergrondinformatie

Geschiedenis van het project
Voor regulier onderwijs zijn er lesmethoden en voor studenten en onderzoekers van de Klassieke Talen staan wetenschappelijke commentaren ter beschikking; maar waar kan de geïnteresseerde (oud)gymnasiast of de beginnende student terecht voor verantwoorde, gedoseerde en toegankelijke informatie over klassieke teksten? De doelgroep is groot, zo leert de ervaring van classici die werkzaam zijn in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, maar de tijd voor begeleiding van excellente leerlingen, beginnende studenten en oud-gymnasiasten die graag Latijn en Grieks willen blijven lezen, is gering. Daarom is een groep Cicero-onderzoekers in 2011 gestart met het voorbereiden van een interdisciplinair, Nederlandstalig commentaar voor specifiek deze doelgroep. In 2014 hebben de onderzoekers contact gezocht met enkele maatschappelijke partners, namelijk de Vereniging Classici Nederland, de Tresoar Bibliotheek, de Stichting Literair Vertalen en het Landelijk Overleg Zelfstandige Gymnasia, met de vraag of zij mee wilden denken over de ontwikkeling van een online commentaar. Zij reageerden enthousiast en het NWO gaf daarbij een Alfa Meerwaarde subsidie voor het ontwikkelen van een site door Websteen en het organiseren van een internationaal congres over de behandelde tekst (27 november 2015 te Amsterdam).

De site
Het resultaat van de bovengenoemde samenwerking is deze site, waarop de tekst van Cicero’s redevoering Pro Sexto Roscio Amerino per alinea van commentaar en een vertaling is voorzien en waarbij grotere thema’s zijn uitgewerkt in aparte documenten. Het commentaar loopt nu tot en met paragraaf 29, maar de onderzoekers zullen met steun van de VCN ook de rest van de redevoering van commentaar voorzien (taal, retorica en context) en vertalen. We hopen op een vervolg voor andere klassieke teksten!

De gebruikers
•    de leerling kan zelfstandig de tekst bestuderen met een specifieke opdracht die door zijn of haar docent wordt begeleid. Dat kan een presentatie of creatieve verwerking zijn van het pleidooi, maar ook een profielwerkstuk over een van de thema’s die bij het commentaar horen. Samenwerken is ook goed mogelijk!
•    de beginnende student kan de redevoering grondig bestuderen met behulp van het commentaar. Via de thema’s en literatuurlijst vindt hij of zij de weg naar verdere verdieping.
•    de oud-gymnasiast kan zelfstandig of in een leeskring (in NKV-verband, bijvoorbeeld) de tekst bestuderen en verdere verdieping vinden in de thema’s. Het is soms via de NKV-afdelingen mogelijk om de auteurs als sprekers uit te nodigen.

Verantwoording
In het commentaar wordt niet verwezen naar wetenschappelijke literatuur, maar uiteraard hebben de auteurs zich laten leiden en inspireren door recente wetenschappelijke inzichten. Met name het recente commentaar van Andrew R. Dyck (Cambridge University Press 2010) was een constante bron van inspiratie. De belangrijkste publicaties zijn terug te vinden in de bibliografie. Daar staan ook boeken en artikelen die gebruikt zouden kunnen worden voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk.