Argumentatio-1

Paragraaf 56

accusatores multos esse in civitate utile est ut metu contineatur audacia; verum tamen hoc ita est utile ut ne plane inludamur ab accusatoribus. innocens est quispiam, verum tamen, quamquam abest a culpa, suspicione tamen non caret; tametsi miserum est, tamen ei qui hunc accuset possim aliquo modo ignoscere. cum enim aliquid habeat quod possit criminose ac suspiciose dicere, aperte ludificari et calumniari sciens non videatur. qua re facile omnes patimur esse quam plurimos accusatores, quod innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest; utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere. Anseribus cibaria publice locantur et canes aluntur in Capitolio ut significent si fures venerint. at fures internoscere non possunt, significant tamen si qui noctu in Capitolium venerint et, quia id est suspiciosum, tametsi bestiae sunt, tamen in eam partem potius peccant quae est cautior. quod si luce quoque canes latrent cum deos salutatum aliqui venerint, opinor, eis crura suffringantur, quod acres sint etiam tum cum suspicio nulla sit. 

 

anseribus – canes: de twee diersoorten worden als vergelijking voor de rol van de aanklager gebruikt. Ganzen worden daarbij alleen als nuttig beschreven, terwijl honden altijd blaffen als iemand nadert, dus ook fout alarm geven. Het is duidelijk dat Erucius eerder met de hond geassocieerd wordt (daarom gaat Cicero ook langer met het voorbeeld van de honden door, zie ook §57).

et tametsi bestiae sunt: deze tussenzin lijkt syntactisch slordig met de rest verbonden. Misschien heeft Cicero dat bewust gedaan om hem eruit de laten springen om het woord bestiae te benadrukken. Is het misschien zelfs een impliciet scheldwoord voor Erucius?

crura suffringantur: brute straf voor de te ijverige honden; de latente aggressie die Cicero daarmee tegen Erucius toont moet men niet onderschatten.

suspicio nulla: hiermee legt Cicero duidelijk de link naar het vorafgaande (zie §55): Erucius heeft Roscius ook zonder verdenking aangeklaagd; de suggestie wordt gewekt dat hij ook straf verdient.

utilius est absolvi innocentem: Cicero benadrukt hiermee impliciet dat de rol van de verdediger (zijn eigen rol!) belangrijker en nuttiger is dan die van de aanklager, zie §54.

anseribus – canes: de ganzen hadden in het jaar 390 v.Chr. verhinderd dat de Galliërs (die al de rest van de stad hadden ingenomem) ook het Capitool in handen zouden krijgen. Toen de vijand ’s nachts stiekem aanrukte, sliepen de Romeinse bewakers, maar ze werden door het snateren van de ganzen nog net op tijd wakker om de soldaten te roepen. Waakhonden kenden de Romeinen natuurlijk ook (beroemd is een mozaiek uit Pompeii waarop een hond en de tekst CAVE CANEM staat afgebeeld).