Narratio

Paragraaf 29

Hoc consilio atque adeo hac amentia impulsi quem ipsi, cum cuperent, non potuerunt occidere, eum iugulandum vobis tradiderunt.   

iugulandum: een heftig woord dat letterlijk 'de keel doorsnijden' betekent. Roscius wordt daardoor aan het eind van de narratio als een beest neergezet dat naar de slachtbank geleid wordt. Hetzelfde woord staat ook aan het einde van het exordium in §13 en wordt kort hierna in §32 twee keer gebruikt.

quem ipsi ... non potuerunt occidere: het antecedent van quem is eum, of liever gezegd: eum herneemt de relatieve bijzin. 

eum iugulandum vobis tradiderunt: het gerundivum is predicatief gebruikt ('zij leverden hem aan jullie over om gekeeld te worden').