Partners

Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Leiden
Vereniging Classici Nederland
Stichting het Zelfstandig Gymnasium
Expertisecentrum Literair Vertalen
Tresaor
Websteen
Quamlibet